Infos

Sfinx legt zich hoofdzakelijk toe op renovatie- en verbouwingsprojecten, passiefhuiswoningen en lage energiewoningen.

Elk van deze projecten vraagt een vergaand maatwerk, waarbij ook steeds (waar de bouwheer het wil) onderzocht wordt waar we met ecologische bouwmaterialen en technieken kunnen werken.

Wij verlenen u de nodige informatie en mogelijkheden, u neemt de beslissing wat u wil doen in het belang van uw eigen gezondheid en deze van het milieu.