Sfinxpages

Uw persoonlijke projectleider organiseert alle zaken om uw project vlot te laten verlopen.  Hij informeert de bouwheer, coördineert de planning en de werken, levert de nodige technische studies (stabiliteit, keuringen, ...), verzorgt de nodige documenten (vergunningen, renovatiepremies, belastingsattesten, keuringsattesten, verlaagde BTW tarieven, ...).  Uw projectleider communiceert ook met alle andere partijen: ontwerper, veiligheidscoördinator, EPB verslaggever, enz...

Kortom: wij regelen alles voor u, maar doen dit uiteraard steeds in overleg met u en de andere partijen.

Bij bouw- of renovatieprojecten coördineren wij volgende partijen:


Een architect en/of een interieurarchitect/ontwerper
    •      Sfinx ontwerpt zelf in overleg met de bouwheer + werkt waar gewenst samen met architecten (dit kan via onze contacten of via die van u).
 

Een geregistreerd aannemer

    •      Sfinx is uw geregistreerd en erkend totaalaannemer voor het hele project

 
Een EPB verslaggever, verplicht voor alle bouwwerken met een bouwvergunning
    •      Sfinx is geregistreerd EPB verslaggever en kan dit dus meestal zelf verzorgen

 
Een veiligheidscoördinator, verplicht voor nagenoeg alle bouwwerken
    •      Sfinx doet dit zelf of in samenwerking met een externe partij

 
Een stabiliteitsingenieur, noodzakelijk voor nagenoeg alle grotere renovaties, ruwbouwwerken
    •    Sfinx heeft hiervoor goede relaties met stabiliteitsingenieurs
 

Sfinx verzorgt de nodige administratie en de esthetische, technische- en logistieke  ondersteuning voor:

    •    Ontwerp en bouwvergunningen
    •    Technische uitwerking van plannen, documenten, informatie
    •    Aanvraag renovatiepremies, subsidies, verlaagde btw tarieven
    •    Aflevering belastingsattesten
    •    Vergunningen voor containers, stellingen, werfverkeer, enz...
    •    Keuringen voor water, elektriciteit, materieel, enz …