Sfinxpages

Als totaalaannemer van renovaties, verbouwingen, interieurprojecten en ecologische nieuwbouwprojecten staan wij u ook bij met het ontwerp.  Dit kan zowel voor een volledige woning als voor een deelproject.

 Dit totaalconcept komt de kwaliteit, de snelheid en de prijs van het totale project merkelijk ten goede.  Aangezien wij het hele bouwproces sturen hebben wij bij het opmaken van het ontwerp reeds kennis over de technische mogelijkheden, de kostprijs van wat er ontworpen wordt en zelfs de planning van wat wanneer kan uitgevoerd worden en hoe het ontwerp daar al invloed op kan hebben.

 Sfinx is dan ook gespecialiseerd en zeer sterk in deze aanpak.  Wij onderscheiden ons door dit totaalconcept: wij ontwerpen, coördineren en voeren eigenhandig uw project uit.  Sfinx is niet enkel een aannemer, maar een compleet bouwteam.  De bouwheer krijgt hierdoor een optimale service.

 Sterker nog: deze totaalaanpak is zelfs onontbeerlijk voor werken waarin wij ons specialiseren:

-       Totaalrenovaties en totaalinrichtingen: één bouwteam is aangewezen want deze projecten zijn (relatief) te klein, te complex en er moet te snel kunnen worden ingegrepen om meerdere partijen goed te laten functioneren)

-       Passiefwoningen en lage energiewoningen: deze projecten hebben een hoge complexiteit, vereisen een zeer hechte samenwerking tussen alle partijen van bij het ontwerp en vragen een zeer nauwgezette uitvoering en technische kennis van het project.

        -     Deelprojecten, bijvoorbeeld schilderwerken of  plaatsen van parket, enz.., waarbij we de        werken uitvoeren met onze eigen vakmensen, ondersteund door onze projectleiders.

 

Wij ontwerpen op regelmatige basis (op esthetisch, functioneel en technisch vlak) :

Totaalprojecten:                           Deelprojecten:

Renovaties                                     Schilderwerken (kleuradvies)

Nieuwbouw                                    Keukens, badkamers

Interieurprojecten                          Maatkasten

Passiefwoningen                           Gevels, tuinen, ...