Premies

Fluvius - vloerisolatie

 • Premies
 • Fluvius - vloerisolatie
 • Premiebedrag
 • €6/m²
 • Minimaal investeringsbedrag
 • Maximaal premiebedrag
 • Uitgaande instantie
 • Fluvius
 • Link naar website uitgaande instantie
 • https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premie-vloer-of-kelderisolatie
 • Disclaimer
 • Deze gegevens zijn louter informatief. Sfinx is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of niet verkregen premies. De aanvrager is verantwoordelijk voor het nakijken verifieren van de aangeboden informatie. Premies worden enkel toegekend wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan en tot uitputting budget.
 

De premie is enkel geldig voor een bestaande woning,
wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het
elektriciteitsnet van Fluvius vóór 01/01/2006 of met een
aanvraag stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006. De vloer- of kelderisolatie dient geplaatst te worden door een
aannemer.
• Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in
aanmerking.
• De Rd-waarde of warmteweerstand van het nieuw geplaatste
materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. Het materiaal
mag in meerdere lagen geplaatst worden.

Contacteer ons Terug naar premie overzicht